Postzegels in Aanvullend 2017

Aanvullend supplement 2017

PostEurop: Nederlandse kastelen

Datum: 20 februari 2017

Het postzegelvel Nederlandse kastelen telt vijf identieke postzegels van kasteel Doornenburg en vijf identieke postzegels van kasteel Ammersoyen. Op beide postzegels zijn kleurenfoto’s van nu gecombineerd met oude prenten, plattegronden en wapenschilden. Op de postzegel van Doornenburg staat de kleurenfoto links en de prent rechts, op de postzegel van Ammersoyen is de volgorde omgekeerd. Aan de monochrome prenten is een blauwe tint toegevoegd, ontleend aan de kleur van het Priority-logo op de tabs. De contouren van de plattegrond – vierkant bij Doornenburg en met ronde torens bij Ammersoyen – liggen er als laag overheen. Op beide postzegels loopt zowel de prent als de plattegrond door op de postzegel erboven. Op de postzegel van Doornenburg staan links drie transparante wapenschilden van vroegere bewoners van dit kasteel: van boven naar beneden de familiewapens van Van Doornick (1313-1385), Van Bylandt (1385-1481) en Van Homoet (1459-1474). Op de postzegel van Ammersoyen is rechts het familiewapen afgebeeld van de familie Van Arkel-De la Kethullen. De Van Arkels bewoonden Ammersoyen van 1496 tot 1694.

150 jaar rode kruis in Nederland

Datum: 22 mei 2017
Dit postzegelvel besteedt aandacht aan het 150-jarig bestaan van het Rode Kruis in Nederland. Op 19 juli 1867 tekende Koning Willem III op Paleis het Loo het koninklijk besluit nr. 60. Het eerste artikel van dit besluit luidt: “Er zal zijn eene Nederlandsche Vereeniging tot het verleenen van hulp aan zieke en gewonde krijgslieden in tijd van oorlog, hetzij Nederland er al dan niet in betrokken is.” Dit maakte de oprichting van het Rode Kruis in Nederland mogelijk. De missie van het Rode Kruis is menselijk lijden te voorkomen en te verzachten, levens en gezondheid te beschermen en het respect voor de mens te waarborgen. Dat gebeurt in Nederland door onder meer EHBO-cursussen te geven, evenementenhulp, burgerhulp en noodhulp bij calamiteiten te bieden, en door actief betrokken te zijn bij de voorbereiding op noodsituaties. Wereldwijd biedt het Rode Kruis noodhulp bij rampen en in conflictgebieden. Ook spoort het Rode Kruis familieleden op als een land getroffen is door oorlog of rampen, en komt het in actie voor hulp bij stille rampen, wederopbouwprojecten en humanitair oorlogsrecht.

Koning Willem Alexander (waarde 1)

Datum: 16 juni 2017

Koning Willem Alexander (waarde 2)

Datum: 16 juni 2017

Koning Willem Alexander (waarde ‘internationaal’)

Datum: 16 juni 2017

Leven in de Noordzee

Datum: 17 juli 2017

Het Op Het postzegelvel Leven in de Noordzee heeft tekeningen van planten en dieren die in het Noordzeegebied voorkomen. De tekeningen zijn gemaakt door vier wetenschappelijke illustratoren van het Naturalis Biodiversity Center in Leiden. Het postzegelvel Leven in de Noordzee besteedt aandacht aan het werk van het Naturalis Biodiversity Center in Leiden. Door fusies van Naturalis met het Zoölogisch Museum Amsterdam, het Nationaal Herbarium Nederland en het Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis ontstond een instituut van wereldformaat. Naturalis beheert inmiddels ruim 42 miljoen natuurhistorische objecten. Deze collectie groeit nog steeds en is digitaal toegankelijk voor wetenschappers wereldwijd. Zo vormt de collectie een rijke bron voor onderzoek, om zo het leven op aarde en in de zee steeds beter te kunnen beschrijven, begrijpen en verklaren. Deze kennis draagt bij aan een gezondere leefomgeving en belangrijke inzichten in maatschappelijke vraagstukken als klimaat, voedsel en geneesmiddelen. In het museum deelt Naturalis zijn fascinatie voor en kennis over de natuur met een breed publiek. De educatieve programma’s bieden binnen en buiten het museum een inspiratiebron voor talloze nieuwsgierige kinderen.

Dag van de postzegel 2017

Datum: 20 oktober 2017

Het postzegelvel Dag van de Postzegel 2017 staat in het teken van een van de oudste postzegelseries van ons land: de befaamde koningin Wilhelmina met hangend haar. Deze postzegels werden tussen 1891 en 1896 uitgegeven in vijftien frankeerwaarden, van 3 cent tot 5 gulden. Ze zijn tot 1 januari 1900 in gebruik gebleven. Met de eeuwwisseling werd de uitgifte ingetrokken. Dat kon ook, want in 1898 was de inhuldigingspostzegel van koningin Wilhelmina verschenen. In 1899 volgde de permanente postzegel van koningin Wilhelmina met bontkraag.
BEKIJK HIER HOE DIT ZEGEL ALS 2 VERSCHILLENDE KEERDRUKKEN (Tête-bêche) paren WORDT OPGENOMEN IN HET AANVULLEND SUPPLEMENT

Decemberzegels (vel van 20) 2017

Datum: 20 november 2017

Elk jaar brengt PostNL nieuwe Decemberzegels uit waarmee consumenten en bedrijven elkaar tegen een voordelig tarief kerst- en nieuwjaarskaarten kunnen sturen. Het speciale decembertarief van € 0,73 per postzegel is geldig van 20 november 2017 tot en met 6 januari 2018.Op dit velletje van 10 zijn de namen van de 10 bekende Nederlanders op de volgende wijze gepositioneerd : 5 namen van bekende Nederlanders onder de 2e horizontale rij van 5 postzegels en 5 namen van bekende Nederlanders boven de 3e horizontale rij van 5 postzegels. De onderste 10 postzegels zijn op afwijkende willekeurige posities geplaatst waardoor meerdere combinaties van zegels in blokken van 4, horizontale-, en verticale paren verzameld kunnen worden.

Lees hier meer informatie over de opname van alle decemberzegels en velletjes in het basis en aanvullend supplement.

Decemberzegels (vel van 10) 2017

Datum: 20 november 2017

Velletje van 10 postzegels – Verkrijgbaar bij uw winkelier en diverse speciale verkooppunten, heden alleen verkrijgbaar in combinatie met 10 ansichtkaarten, vanaf 6 januari 2018 is het velletje ook los te koop. Op dit velletje van 10 zijn de namen van de 10 bekende Nederlanders op de volgende wijze gepositioneerd : 5 namen van bekende Nederlanders boven de 1e horizontale rij van 5 postzegels & 5 namen van bekende Nederlanders onder de 2e horizontale rij van 5 postzegels

Lees hier meer informatie over de opname van alle decemberzegels en velletjes in het basis en aanvullend supplement.

 

Keerdruk (Tête-bêche) paren

Europazegel , de brief. Keerdruk (Tête-bêche) paar

Datum: 20 mei 2008

Weken van de kaart. Keerdruk (Tête-bêche) paar

Datum: 1 september 2008

Weken van de kaart. Keerdruk (Tête-bêche) paar

Datum: 1 september 2008

70 jaar COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE. Keerdruk (Tête-bêche) paar

Datum: 25 april 2016

The-International-Court-of-Justice

Dag van de Postzegel 2017. Keerdruk (Tête-bêche) paar

Datum: 20 oktober 2017

Dag van de Postzegel 2017. Kopstaande Keerdruk (Tête-bêche) paar

Datum: 20 oktober 2017

 

Automaatzegels

Automaatzegels 2017

Datum: 30 januari 2017

De automaatpostzegels komen na een pauze van 17 jaar bij PostNL als een test-emissie weer in de verkoop. PostNL-marketingmanager Arjan Jochems: “Tijden veranderen. Onze klanten versturen nog steeds post, maar wel minder. De vraag is dan of de verkoop van postzegels in velletjes van tien stuks wel aansluit bij wat klanten willen, met name consumenten. Dat gaan we testen met de verkoop van deze postzegels per stuk over de toonbank op verkooppunten in de regio Amersfoort en via de zelfbedieningszuil in de winkel van Collect Club in Bussum. Een tweede zuil zal op de Filateliebeurs in Hilversum geplaatst worden op 28 en 29 januari 2017.De testperiode duurt een jaar. De evaluatie zal uitwijzen of we er mee doorgaan. Als het succesvol blijkt te zijn, hebben we mooie plannen. Zo willen we regelmatig met nieuwe postzegels komen in ons standaardassortiment. Het is zelfs denkbaar dat op lange termijn ook onze bijzondere uitgiftes per stuk via deze zuilen te koop zijn.”